นางสาวธนพร มิมะพันธ์

ธนพร  มิมะพันธ์ ชนะเลิศ การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6

ขื่อ นางสาวธนพร มิมะพันธ์

รางวัลที่ได้รับ

          • ชนะเลิศ การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมภาคใต้ ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2560